feng134002646 发表于 2017-3-11 11:51:50

提现余额

我提现我的账号余额

芨芨草 发表于 2017-3-11 11:59:54

是账号余额38元需要退款是吗?

feng134002646 发表于 2017-3-11 12:36:40

嗯,对的!

feng134002646 发表于 2017-3-11 12:37:12

芨芨草 发表于 2017-3-11 11:59
是账号余额38元需要退款是吗?

对的,对的!

芨芨草 发表于 2017-3-11 13:29:07

feng134002646 发表于 2017-3-11 12:37
对的,对的!

好的,这边帮你申请下,一般是1-5个工作日到账的。

芨芨草 发表于 2017-3-14 11:19:24

feng134002646 发表于 2017-3-11 12:37
对的,对的!

查看您已经消费了账号余额,是否还需要退款?
页: [1]
查看完整版本: 提现余额